Brezplačna telefonska številka

 

080 23 88

kurilno olje

Vrhunska kvaliteta naftnih derivatov

Kurilno olje, ki ga dostavljamo je kvalitetno in izpolnjuje predpisan slovenski standard SIST EN ISO 4259. Kvaliteta ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) se odraža v visoki kurilni vrednosti - visok izkoristek energije, ekološka prijaznost - nizka vsebnost žvepla, stabilnost prinizkih temperaturah.
Kurilno olje dobavljamo od MOL - naftne družbe d.o.o., ki je del skupine MOL.